Klimatalliansen 1000 medlemmar!

Vi har bråttom nu. Tiden är på väg att rinna ut. ”Det årtionde som vi nyligen har anlänt till [—] blir avgörande för mänskligheten. Det är nu vi måste sätta igång historiens mest dramatiska omställning [—]. Det är en utmaning av enorma dimensioner”, skriver Johan Rockström och Owen Gaffney i sin bok Jorden. Vår planets historia och framtid. 

Politiken står handfallen och förlamad inför en utmaning som kräver ledarskap och tydlighet som aldrig förr. En global katastrof med våra och framtidens liv i vågskålen. I ett försök att göra något åt detta bildades Klimatalliansen hösten 2021. Vi är en allians av människor som kommit till insikt om problemets bråddjupa allvar och tidens försvinnande knapphet. För sex månader sedan lanserade vi våra femton krav. För en månad sedan bestämde vi oss för att ställa upp i årets val till Riksdagen. Idag är vi ett tusen medlemmar. 

Allt fler mammor och pappor, mor- och farföräldrar, håller idag sina unga i handen under tystnad. De har inga bra svar att ge. Insikten sipprar ned hos allt fler. Drivkraften bakom Klimatalliansen är bevittnandet av nedbrytningen av den biosfär som utgör grundvalen för vår existens. Den drivkraften kräver faktiska åtgärder med faktiska resultat. Utsläpp snabbt minskade till noll och stopp av massutrotningen. 

Ett tusen medlemmar på bara några månader kan framstå som mycket, men det är bara en bråkdel av den folkliga mobilisering som kommer att följa med stigande temperaturer. Med värmen följer desperationen och övertygelsen om att vi måste göra något NU. Klimatalliansen kan kanalisera desperationen till kreativt agerande och bli en samlande plattform. 

Vi ställer upp till val, men är inget parti. Vi är en demokratisk folkrörelse med ett enda fokus – få ned utsläppen av växthusgaser fort! Vi välkomnar alla människor. Klimatalliansen kommer nu vara ett alternativ för alla dem som förstår allvarets omfång. 

För att verkligen bli en del av ”historiens mest dramatiska omställning” behöver vi vara långt fler än ettusen. Det kommer vi att bli.

Samtliga skribenter är aktiva i Klimatalliansen

Thérèse Brandin-Lagerstedt, mamma
Sara Bronner, miljöekonom
Margaretha Frey, pensionär och mormor
William Grönlund, folkhögskolelärare
Sanna Landgren leg. gymnasielärare/biodlare
Jan Lindblad, IT entreprenör
Kristina Nilsson, pensionär
Mariam Nordmark, mamma
Janine O’Keeffe, ingenjör
Gudrun Schyman, kommunpolitiker
Maya Strömgren, geograf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.