Frågor och svar

Här finner du svar på några vanliga frågor om oss. Om du inte hittar svar på just din fråga är du välkommen att mejla den till info@klimatalliansen.nu.

Klimatalliansen är en tvärpolitisk rörelse som arbetar över alla blockgränser – alla politiska inriktningar finns representerade hos oss. Vi jobbar för att Sverige omedelbart ska införa de förändringar som behövs för att förhindra klimatkatastrofen.

Klimatalliansen bekänner sig inte till någon enskild ideologi. Vi är en rörelse som består av aktivister, entreprenörer, kulturarbetare och debattörer från olika partier och aktionsgrupper. Vi söker i första hand människans väl och samspelet med natur och miljö.

Klimatalliansen anser att alla riksdagspartier, från höger till vänster, är alldeles för defensiva och reaktiva i hanteringen av klimatkrisen. Om våra medlemmar kallar sig höger eller vänster spelar ingen roll, gemensamt för oss alla är att vi vill se skarpare och snabbare klimatåtgärder, NU.

Vi valde att ställa upp i riksdagsvalet för att vi ser att det är i riksdagen som de flesta besluten tas. Vi är en rörelse som tillfälligt antagit en ”partiliknande form” för att kunna påverka inifrån, inte bara utifrån. Vi söker inte partiformen i sig – vi ser snarare att partitillhörigheter kan fördunkla sakfrågor och hindra förmågan att påverka.

När våra medborgare skanderar: ”Ta klimatkrisen på allvar” så är vi alternativet de ropar efter. Det är nu, den här mandatperioden, förändringarna behöver ske.

Ja. Klimatkatastrofen pågår NU. Vi kämpar för medvetenhet och handlingskraft mot klimatkrisen. Vi är som brandkåren – vi vill egentligen inte behövas. Men samtidigt ser vi att de flesta riksdagspartierna stoppar huvudet i sanden och agerar alldeles för långsamt, ibland till och med baklänges. Konsumtion, kortsiktiga livsmönster och vanor fortsätter som om allting är ”som vanligt”, fast det inte är så.

Klimatalliansen har ingen partiledare utan istället fyra talespersoner, som för närvarande är Gudrun Schyman, William Grönlund, Mariam Jallow Tholozan och Pontus Bergendahl.

Vi kommer att distribuera ut förtryckta valsedlar på många ställen, men om du inte hittar en sådan i just din vallokal så skriver du Klimatalliansen på en tom gul valsedel (VAL TILL RIKSDAGEN).

Ja, Klimatalliansen ställer upp i kommunvalet i Stockholms kommun.

Klimatalliansen ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansen anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansen bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.

Vi är en ideologiskt och religiöst obunden allians. Vi har medlemmar från alla håll, även med olika religiös bakgrund. Våra religiösa företrädare är lika engagerade talespersoner för klimatforskningens resultat som andra. De har dessutom ett andligt och medmänskligt budskap som väver samman vetenskapen med våra humanistiska behov såsom gemenskap, stillhet, närvaro, fred och eftertanke i vårt materiella och splittrade samhälle. Klimatkrisen är en existentiell kris, som både handlar om vår överlevnad men också om vår mänskliga identitet och våra mänskliga behov som individer som söker mening och svar.

Klimatalliansens främsta mål är att öka medvetenheten hos väljare och politiker kring behovet av en mer offensiv klimatpolitik, och att så mycket som möjligt av Klimatalliansens föreslagna politik blir verklighet. Genom att lägga din röst på Klimatalliansen, vare sig vi kommer in i riksdagen eller inte, signalerar du till de övriga partierna att du står bakom Klimatalliansens politik.

Att rösta med intellektet är en sak, att rösta med hjärtat är något annat. I denna video berättar den svenska filosofen Ladislaus Horatius allt om dårskapen i att rösta taktiskt: https://www.youtube.com/watch?v=jC9xtua81gU

Det finns bara ett sätt att rösta – på det du tycker är viktigast. En röst på Klimatalliansen är inte en röst på ett traditionellt parti, det är en röst på en blocköverskridande klimatallians.

Du kan skicka din förfrågan till info@klimatalliansen.nu. Välkommen!

Ja, såklart. Vi är hundratusentals ungdomar i Sverige som hittills saknat ett politiskt alternativ. Klimatalliansen företräder oss unga och vår vilja att göra något åt den viktigaste frågan för vår framtid.

Av de etablerade riksdagspartierna har Miljöpartiet tveklöst den bästa och mest ambitiösa miljö- och klimatpolitiken. Men den är ändå inte tillräcklig. Klimatalliansens politik innefattar de omvälvande förändringar som krävs för att möta klimathotet. Övriga partier saknar krismedvetande och en seriös systemkritik och kommer sålunda inte att kunna påverka klimatproblemet annat än utifrån den gällande ordningens förutsättningar.

Miljöpartiet tar också ställning i en rad andra frågor, som många väljare kanske inte håller med om.

Klimatalliansen vill locka väljare som sätter klimatfrågan överst, som vet att radikala förändringar är nödvändiga, och som inte tror på att Miljöpartiets politik är tillräcklig eller som inte håller med om Miljöpartiets politik i övrigt. Dagens ungdom saknar ett alternativ som motsvarar deras uppfattning om klimatet. Vi är ett alternativ för dem.

Miljöpartiet engagerar sig inom en rad politiska områden och lägger inte tillräckligt mycket fokus på klimatfrågan. De har därför inte lyckats blir aktivisternas val. Vi vänder oss till de 96% av väljarna som vill sätta klimatfrågan överst men som inte delar Miljöpartiets politik. Vi vänder oss inte till de 4% som vill rösta på Miljöpartiet.

Som medborgare med rösträtt har man friheten att rösta på vad man vill. Varje val är ett nytt tillfälle att välja något annat, och kanske välja bort det gamla. Många val har handlat om att rädda enskilda partier från riksdagsspärren, men vi tror att människor helst röstar på partier som erbjuder en attraktiv politik.

Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession för en gruva i Gállok ökar utsläppen av uppvärmande koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald, vilket Klimatalliansen ställer sig starkt kritiska till. Den samlade vetenskapen understryker i otaliga rapporter att vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen.

Brytningen i Gállok avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.