Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet!

FRÅGOR & SVAR

Här finner du svar på vanliga frågor om oss. Om du inte hittar svar på just din fråga är du alltid välkommen att mejla oss på info@klimatalliansen.nu.

Klimatalliansen är en tvärpolitisk rörelse som arbetar över alla blockgränser – alla politiska inriktningar finns representerade hos oss. Vi arbetar för att Sverige omedelbart ska införa de förändringar som behövs för att förhindra klimatkatastrofen.

Klimatalliansen bekänner sig inte till någon enskild ideologi. Vi är en rörelse som består av aktivister, entreprenörer, kulturarbetare och debattörer från olika partier och aktionsgrupper. Vi söker i första hand människans väl och samspelet med natur och miljö.

Klimatalliansen ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansen anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansen bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.

Du kan skicka din förfrågan till info@klimatalliansen.nu. Välkommen!

Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession för en gruva i Gállok ökar utsläppen av uppvärmande koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald, vilket Klimatalliansen ställer sig starkt kritiskt till. Den samlade vetenskapen understryker i otaliga rapporter att vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen.

Brytningen i Gállok avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.