Stöd Oss!

Klimatalliansen vill förmå samhällets ledare öka takten i omställningsarbetet, att ta sitt ansvar och leda Sverige på vägen ut ur klimatkatastrofen. Vi debatterar, demonstrerar, folkbildar och kampanjar. Det kostar pengar. Ju mer vi har, desto mer kan vi göra. Inget belopp är för litet. Stöd oss gärna!