Folkbildning och medborgarengagemang för klimatet är vår allra viktigaste fråga

För trettiotre år sedan tog FN initiativet till att bilda IPCC – den mellan-statliga panelen för vetenskaplig kunskap om klimatförändringarna. Därmed axlade FN-systemet ett ledarskap för samsyn och handling i kampen för klimatet. 1000-tals av världens mest meriterade vetenskapsmän och -kvinnor inom området har under årens lopp varit engagerade i arbetet och har byggt upp …

Folkbildning och medborgarengagemang för klimatet är vår allra viktigaste fråga Läs mer »