Klimatalliansen

OM OSS

Klimatalliansen har funnits som organisation sedan hösten 2021.

Bakgrunden var (och är fortfarande) en växande frustration över den politiska handfallenheten inför den alltmer accelererande klimatkrisen. Vi som var med från början kom från olika politiska och organisatoriska bakgrunder, alltifrån politiska partier, etablerade miljö- och klimatorganisationer, till nyare aktionsgrupper.

Vår ambition var att vara en blåslampa i baken på både politiker och samhälleliga beslutsfattare. Våra 15 krav enade oss. Alltifrån en krisorganisation i regering och riksdag, en ekonomi som inte vilar på ständig ökning av BNP, till demokrati- och utbildningsinsatser. Vi fick en flygande fart med runt 1000 medlemmar inom någon månad.

Vi är en rörelse och vårt arbete bygger i hög grad på självorganisering. Vi har inget kansli, inga anställda, inga fyllda bankkonton. Det som förenar oss är viljan att få politiken att agera. NU.