Klimatalliansen

OM OSS

Klimatalliansen har funnits som organisation sedan hösten 2021.

Bakgrunden var (och är fortfarande) en växande frustration över den politiska handfallenheten inför den alltmer accelererande klimatkrisen. Vi som var med från början kom från olika politiska och organisatoriska bakgrunder, alltifrån politiska partier, etablerade miljö- och klimatorganisationer, till nyare aktionsgrupper.

Vår ambition var att vara en blåslampa i baken på både politiker och samhälleliga beslutsfattare. Våra 15 krav enade oss. Alltifrån en krisorganisation i regering och riksdag, en ekonomi som inte vilar på ständig ökning av BNP, till demokrati- och utbildningsinsatser. Vi fick en flygande fart med runt 1000 medlemmar inom någon månad.

Vi är en rörelse och vårt arbete bygger i hög grad på självorganisering. Vi har inget kansli, inga anställda, inga fyllda bankkonton. Det som förenar oss är viljan att få politiken att agera. NU.

VÅRA TRE TALESPERSONER

Gudrun Schyman

"Nu behövs det en genomgripande systemförändring, inte duttande i kanten. Vi kräver att politikens organisering ändras, att vi monterar ner stuprören och att ekonomin underordnas hållbarhetsmålen.

Vi kräver en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, en ekonomi som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som vänder på begreppen närande och tärande och som synliggör det obetalda arbetet, som styr om från ett system som bygger på vinstnytta och konkurrens, till samhällsnytta och samverkan. Där vi låter andra värden än arbete och kapital rymmas inom begreppet ekonomi."

Pontus Bergendahl

Pontus Bergendahl

"Jag är trebarnspappa och före detta entreprenör och mjukvaruchef. Insikten om vart vi är på väg har fått mig att säga upp mig från mitt jobb för att ideellt arbeta heltid med klimatet, både som klimataktivist i Extinction Rebellion och nu i Klimatalliansen.

Vetenskapen är klar. Det politiska haveriet grundar sig i en handlingsförlamning. De nödvändiga besluten tas inte. Därför måste vi stärka demokratin med medborgarråd, stötta klimatrörelsen och starta en folkbildningskampanj. Utsläppen måste ner NU, inte 2030."

William grönlund

"Jag är lärare. Jag möter nästan dagligen unga människor med en djup oro inför vår gemensamma framtid. Om vi skall klara det stora systemskifte som krävs för att ta oss ur klimatkatastrofen måste bildning och utbildning bli starkare och grönare.

Vi måste se kopplingen mellan våra liv och de system som upprätthåller våra liv. Med en gemensam förståelse är förändring och hopp inte långt borta!"

Vill du komma i kontakt med någon av våra talespersoner? Skriv till info@klimatalliansen.nu.

PRESS & MEDIA

Presskontakter

Stefan B Nilsson – sb.nilsson@yahoo.se // 072-541 55 72

Linda Lindström – linda.am.lindstrom@gmail.com // 073-023 13 03

Pressmeddelanden

FRÅGOR & SVAR

Här finner du svar på vanliga frågor om oss. Om du inte hittar svar på just din fråga är du alltid välkommen att mejla oss på info@klimatalliansen.nu.

Klimatalliansen är en tvärpolitisk rörelse som arbetar över alla blockgränser – alla politiska inriktningar finns representerade hos oss. Vi arbetar för att Sverige omedelbart ska införa de förändringar som behövs för att förhindra klimatkatastrofen.

Klimatalliansen bekänner sig inte till någon enskild ideologi. Vi är en rörelse som består av aktivister, entreprenörer, kulturarbetare och debattörer från olika partier och aktionsgrupper. Vi söker i första hand människans väl och samspelet med natur och miljö.

Klimatalliansen ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansen anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansen bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.

Du kan skicka din förfrågan till info@klimatalliansen.nu. Välkommen!

Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession för en gruva i Gállok ökar utsläppen av uppvärmande koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald, vilket Klimatalliansen ställer sig starkt kritiskt till. Den samlade vetenskapen understryker i otaliga rapporter att vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen.

Brytningen i Gállok avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.

Informationsmaterial