Klimatalliansen

Om oss

Vi är Klimatalliansen, en bred klimatorganisation som bildades hösten 2021 som ett svar på vår växande frustration över politikens handfallenhet inför den accelererande klimatkrisen.

Vi är en mångfaldig grupp medlemmar, som kommer från olika politiska och organisatoriska bakgrunder, inklusive politiska partier, kyrkan, etablerade miljö- och klimatorganisationer, samt nyare aktionsgrupper.

Trots våra olikheter har vi enats om 15 krav som alla i vår organisation stöder. Dessa krav sträcker sig från att etablera en krisorganisation inom regeringen och riksdagen till att omforma ekonomin så den inte är beroende av ständig tillväxt av BNP, och att satsa på demokrati- och utbildningsinsatser. 

”Vårt mål är att fungera som en påtryckningsgrupp gentemot politiker och beslutsfattare.”

Vid behov kan vi också ställa upp i parlamentariska val. Inför riksdagsvalet 2022 registrerade vi oss som ett parti, Klimatalliansen, och vi har för avsikt att använda samma beteckning även i EU-valet 2024. Detta syftar till att bygga broar mellan aktivism och parlamentarism och erbjuda ett klimatfokuserat alternativ för alla som vill prioritera klimatfrågor.

Vi är en rörelse som bygger på självorganisering. Vår organisation leds av en styrelse och vi håller både fysiska och digitala medlemsmöten. Vi har inget kansli, inga anställda och inga stora ekonomiska resurser. Vad som förenar oss är vår starka vilja att driva politiska åtgärder för klimatet, och vi är beslutna att agera. Nu.

Våra talespersoner

Gudrun Schyman

"Nu behövs det en genomgripande systemförändring, inte duttande i kanten. Vi kräver att politikens organisering ändras, att vi monterar ner stuprören och att ekonomin underordnas hållbarhetsmålen.

Vi kräver en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, en ekonomi som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som vänder på begreppen närande och tärande och som synliggör det obetalda arbetet, som styr om från ett system som bygger på vinstnytta och konkurrens, till samhällsnytta och samverkan. Där vi låter andra värden än arbete och kapital rymmas inom begreppet ekonomi."

Pontus Bergendahl

Pontus Bergendahl

"Jag är trebarnspappa och före detta entreprenör och mjukvaruchef. Insikten om vart vi är på väg har fått mig att säga upp mig från mitt jobb för att ideellt arbeta heltid med klimatet, både som klimataktivist i Extinction Rebellion och nu i Klimatalliansen.

Vetenskapen är klar. Det politiska haveriet grundar sig i en handlingsförlamning. De nödvändiga besluten tas inte. Därför måste vi stärka demokratin med medborgarråd, stötta klimatrörelsen och starta en folkbildningskampanj. Utsläppen måste ner NU, inte 2030."

William Grönlund

"Jag är lärare. Jag möter nästan dagligen unga människor med en djup oro inför vår gemensamma framtid. Om vi skall klara det stora systemskifte som krävs för att ta oss ur klimatkatastrofen måste bildning och utbildning bli starkare och grönare.

Vi måste se kopplingen mellan våra liv och de system som upprätthåller våra liv. Med en gemensam förståelse är förändring och hopp inte långt borta!"

Vill du komma i kontakt med någon av våra talespersoner? Skriv till info@klimatalliansen.nu.

Vår styrelse

Styrelsen väljs på årsmöte av föreningens medlemmar och består av, förutom ordförande, sekreterare och kassör, sex ledamöter. Fler kan adjungeras till styrelsen för särskilda arbetsuppgifter eller som allmän förstärkning. Styrelsen leder föreningens arbete mellan medlemsmötena och har möten ungefär var tionde dag. 

Vi är till för medlemmarna och du når oss enklast på info@klimatalliansen.nu.

Ordförande Gudrun Schyman
Sekreterare Linda Lindström
Kassör Jan Lindblad
Ledamöter Pontus Bergendahl, Lisa Bjerke, William Gröndahl, Stefan B Nilsson, Stina Svensson, Janine O’Keeffe
Adjungderad Annika Carlsson Kanyama

Not. På bilden ovan saknas Pontus Bergendahl.

Press & Media

Presskontakter

072-54155 72 (Stefan B Nilsson) / 073-03231303 (Linda Lindström) – info@klimatalliansen.nu

Pressmeddelanden

Frågor & Svar

Här finner du svar på vanliga frågor om oss. Om du inte hittar svar på just din fråga är du alltid välkommen att mejla oss på info@klimatalliansen.nu.

Klimatalliansen är en tvärpolitisk rörelse som arbetar över alla blockgränser – alla politiska inriktningar finns representerade hos oss. Vi arbetar för att Sverige omedelbart ska införa de förändringar som behövs för att förhindra klimatkatastrofen.

Klimatalliansen bekänner sig inte till någon enskild ideologi. Vi är en rörelse som består av aktivister, entreprenörer, kulturarbetare och debattörer från olika partier och aktionsgrupper. Vi söker i första hand människans väl och samspelet med natur och miljö.

Klimatalliansen ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansen anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansen bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.

Du kan skicka din förfrågan till info@klimatalliansen.nu. Välkommen!

Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession för en gruva i Gállok ökar utsläppen av uppvärmande koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald, vilket Klimatalliansen ställer sig starkt kritiskt till. Den samlade vetenskapen understryker i otaliga rapporter att vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen.

Brytningen i Gállok avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.

Informationsmaterial