klimatalliansen

Folkbildning och medborgarengagemang för klimatet är vår allra viktigaste fråga

För trettiotre år sedan tog FN initiativet till att bilda IPCC – den mellan-statliga panelen för vetenskaplig kunskap om klimatförändringarna. Därmed axlade FN-systemet ett ledarskap för samsyn och handling i kampen för klimatet. 1000-tals av världens mest meriterade vetenskapsmän och -kvinnor inom området har under årens lopp varit engagerade i arbetet och har byggt upp …

Folkbildning och medborgarengagemang för klimatet är vår allra viktigaste fråga Läs mer »

Klimatkrisen – den största utmaningen av alla

Vi är på väg mot 3-4 graders uppvärmning med dagens politik – 3 grader, om åtagandena i Parisavtalet genomförs. Det är en skandal och ett komplett underkännande av förmågan hos världens regeringar att styra och ta långsiktigt ansvar – att utöva ”governance”. Redan för 30-40 år sedan fanns det tillräckligt med kunskaper om klimatutmaningens potentiella …

Klimatkrisen – den största utmaningen av alla Läs mer »